HALUATPalvelu toimii Flash-ohjelmalla.
Avautuu uusi ikkuna.
Ehkä pyyntö "Get Flash".
Vastaa kerran tai aina.
Odota ohjelmaa jopa useita sekunteja.

© TIMO RYTKÖNEN